modulolab

miroir rond blanc vintage
espejo redondo blanco vintage

Mirror

 

Description : plastic

Size : diameter 65cm, depth 6cm

Colour : white

Condition : good

Price : 100 €

Code : O664


© Modulolab